fbpx

Informacje o programie Czyste Powietrze

O dofinansowanie może się ubiegać osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Nie można starać się o dofinansowanie jeśli w budynku jest powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej.

 

Dofinansowanie można otrzymać w następującej wysokości:

 • do 45% jeśli łączny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł lub
 • do 75% jeśli dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 90% jeśli dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1200 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 900 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starego pieca (węglowego, na miał, pellet, drewno) na nowe źródło (w nawiasie podana została minimalna klasa efektywności energetycznej, jaką musi posiadać źródło ciepła):

 • kocioł gazowy kondensacyjny (A)
 • kotłownia gazowa wraz z wykonaniem przyłącza gazowego (A)
 • pompa ciepła gruntowe (A++)
 • pompa ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze (A+)
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej (A++)
 • pompa ciepła powietrze/powietrze (A+)
 • kocioł na pellet drzewny (A+)
 • kocioł olejowy kondensacyjny (A)
 • kocioł zgazowujący drewno (A+)
 • ogrzewanie elektryczne
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem.

Jednocześnie można wnioskować o dofinansowanie na:

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym zakup kolektorów lub pompy ciepła powietrze/powietrze do ogrzewania wody (klasa efektywności energetycznej minimum A),
 • ocieplenie budynku,
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentację projektową i ekspertyzy.

Dofinansowania na ocieplenie budynku oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej przysługuje jeśli wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy miało miejsce przed  31 grudnia 2013 r.

 

Istnieje możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepała i pozostałych prac termomodernizacyjnych już rozpoczętych, a nawet zakończonych (w takim przypadku pomiędzy terminem wystawienia faktury za inwestycje, a dniem złożenia wniosku nie może minąć więcej niż 6 miesięcy).

 

Rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej trwa zgodnie z regulaminem do 30 dni.

 

Czas na zrealizowanie inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

POZIOM PODSTAWOWY DOFINANSOWANIA

Zwrot od 30% do 45% poniesionych wydatków

 Roczny dochód tylko wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł

 Maksymalny poziom dotacji:

 • 25 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca na pompę ciepła
 • 20 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca na nowe źródło ciepła inne niż pompa powietrza
 • 10 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 • dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

Aby wnioskować o dofinansowanie do ocieplenia budynku, zakupu i montaż stolarki okiennej, drzwiowej lub bramy garażowej, wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy muszą być złożone przed 31.12.2013 r.

POZIOM PODWYŻSZONY DOFINANSOWANIA

Zwrot od 60% do 75% poniesionych wydatków

 

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia

 Maksymalny poziom dotacji:

 • 32 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca
 • 15 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 • dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

Aby wnioskować o dofinansowanie do ocieplenia budynku, zakupu i montaży stolarki okiennej, drzwiowej lub bramy garażowej, wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy muszą być złożone przed 31.12.2013 r.

POZIOM NAJWYŻSZY DOFINANSOWANIA

Zwrot 90% poniesionych wydatków

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie w najwyższym poziomie przysługuje również w przypadku posiadania ustalonego prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza, prezydenta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wydania zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 Maksymalny poziom dotacji:

 • 60 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca
 • 30 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 • dodatkowo 9 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

Aby wnioskować o dofinansowanie do ocieplenia budynku, zakupu i montaży stolarki okiennej, drzwiowej lub bramy garażowej, wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy muszą być złożone przed 31.12.2013 r.

 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” mogą również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, co pozwoli uzyskać dodatkowy zwrot kosztów zrealizowanej inwestycji. Maksymalnie można odliczy 53 000 zł przeznaczonej na wydatki termomodernizacyjne, a całe przedsięwzięcie musi zostać zakończone w przeciągu 3 lat. W ramach ulgi nie można odliczyć wydatków sfinansowanych z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze.

Przygotowanie wniosku i rozliczenie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w wypełnieniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania kliknij TUTAJ

Adres

ul. Łukasiewicza 1A


66-100 Sulechów

Kontakt

Social media

Prawa autorskie © 2020
Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

Przewiń do góry