fbpx

Informacje o programie Czyste Powietrze

O dofinansowanie może się ubiegać osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Budynek mieszkalny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Program nie obejmuje więc właścicieli domków letniskowych, obiektów noclegowych, kamienic,  domów wielorodzinnych, ani zamieszkałych budynków gospodarczych. Dofinansowanie ponadto nie przysługuje właścicielom budynków nowobudowanych.

  

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 45 % jeśli łączny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł lub
 • do 75 % jeśli dochód na  członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starego pieca (węglowego, na miał, pellet, drewno) na nowe źródło takie jak:

 • kocioł na ekogroszek – klasa efektywności energetycznej minimum B – dofinansowanie możliwe tylko w przypadku złożenia wniosku oraz zakupu i montażu pieca do 31.12.2021 r.
 • kocioł gazowy kondensacyjny – klasa efektywności energetycznej minimum A
 • kotłownia gazowa (wraz z wykonaniem przyłącza gazowego) – klasa efektywności energetycznej minimum A
 • pompa ciepła gruntowe – klasa efektywności energetycznej minimum A++
 • pompa ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze – klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej – klasa efektywności energetycznej minimum A++
 • pompa ciepła powietrze/powietrze – klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • kocioł na pellet drzewny – klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • kocioł olejowy kondensacyjny – klasa efektywności energetycznej minimum A
 • kocioł zgazowujący drewno – klasa efektywności energetycznej minimum A+
 • ogrzewanie elektryczne
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem.
Jednocześnie można wnioskować o dofinansowanie na:
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym zakup kolektorów lub pompy ciepła powietrze/powietrze do ogrzewania wody (klasa efektywności energetycznej minimum A),
 • ocieplenie budynku (dla budynków starszych niż z 31.12.2013 r.),
 • zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (dla budynków starszych niż z 31.12.2013 r.),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentację projektową i ekspertyzy.

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych w zakresie ocieplenia budynku oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Istnieje możliwość dofinansowania wymiany źródła ciepała i pozostałych prac termomodernizacyjnych już rozpoczętych, a nawet zakończonych (w takim przypadku pomiędzy terminem wystawienia faktury za inwestycje, a dniem złożenia wniosku nie może minąć więcej niż 6 miesięcy).
Rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej – do 30 dni

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Nazwa kosztu

Intensywność dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

Kotłownia gazowa

45%

6 750

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

Kocioł na węgiel (ekogroszek)

30%

3 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej

45%

13 500

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie energetycznej

45%

20 250

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

30%

3 000

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

3 000

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

30%

4 500

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

Mikroinstalacja fotowolticzna

50%

5 000

Ocieplenie przegród budynku

30%

45 zł/m2

Zakup i montaż okien

30%

210 zł/m2

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych

30%

600 zł/m2

Zakup i montaż drzwi/bramy garażowej

30%

600 zł/m2

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Nazwa kosztu

Intensywność dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Kocioł gazowy kondensacyjny

60%

9 000

Kotłownia gazowa

75%

11 250

Kocioł na pellet drzewny

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

60%

12 000

Kocioł na węgiel (ekogroszek)

60%

6 000

Pompa ciepła powietrze/woda

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej

60%

18 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie energetycznej

60%

27 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

60%

6 000

Kocioł zgazowujący drewno

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

60%

6 000

Kocioł olejowy kondensacyjny

60%

6 000

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

75%

15 000

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowolticzna

50%

5 000

Ocieplenie przegród budynku

60%

90 zł/m2

Zakup i montaż okien

60%

420 zł/m2

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych

60%

1 200 zł/m2

Zakup i montaż drzwi/bramy garażowej

60%

1 200 zł/m2

Beneficjenci programu „Czyste powietrze” mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Podstawowe informacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej:
 • przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego,który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • w ramach ulgi podatnik może odliczyć maksymalnie 53 000 zł, jest to łączna kwota wszystkich wykonanych termomodernizacji budynku
 • ulga obejmuje tylko te wydatki na usługi, urządzenia i materiały budowlane, które zostały umieszczone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. 2018 poz. 2489)
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nie pierwszy wydatek
 • odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono pierwszy wydatek, jeśli te wydatki będą wyższe niż roczny dochód to można je odliczać przez 6 lat kolejnych lat.
 • Nie odliczamy w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków, które zostały sfinansowane dotacją ze środków WFOŚiGW.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Na skróty

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry