fbpx

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dofinansowanie (premia) z ARiMR na rozpoczęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznaje się w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, i tak:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje tylko samozatrudnienie i nie będzie utworzone dodatkowe stanowisko pracy,
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie jednego miejsca prac,
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie dwóch miejsc pracy.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 

Dofinansowanie z ARiMR na rozpoczęcie działalności może otrzymać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto aby złożyć wniosek trzeba spełnić niżej wymienione warunki:

 1. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
 2. Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznana została jednolita płatność obszarowa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

 

Na co można przeznaczyć premię ?

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe i wydatki takie powinny stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy. Do wydatków tych zaliczamy: inwestycje budowlane, zakup maszyn, urządzeń, wyposażania i środków transportu bezpośrednio związanych z planowaną działalnością gospodarczą.

 

Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. Operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

 

 

Jak wypłacana jest premia ?

 
Premia wypłacana jest w dwóch ratach, i tak:
 • I rata – w wysokości 80% premii, wypłacana z góry, po spełnieniu przez beneficjenta warunków wydania decyzja. Termin złożenia wniosku i płatność I raty to 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc (kliknij w ikonkę)

Oferta naszej firmy

Fundacja nasza profesjonalnie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych i krajowych, w tym dofinansowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wniosku, przygotowaniu biznesplanu, pozostałej dokumentacji oraz rozliczenia dofinansowania.

Przeprowadzimy Państwa przez całą procedurę, aż do rozliczenia dofinansowania.  

 

Konsultacje wstępne są całkowicie bezpłatne. Dopiero po analizie możliwości uzyskania dotacji, zawieramy z Państwem umowę, w której gwarantujemy otrzymanie premii (w przypadku spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich warunków formalnych).

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

 • pod nr tel. 726 230 778
 • mailowego pod adres: dotacje@fundacjasulechow.pl
 • bezpośrednio z naszym specjalistą w biurze fundacji: ul. Łukasiewicza 1A, 66-100 Sulechów

ETAPY REALIZACJI USŁUGI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

 • BEZPŁATNE KONSULTACJE

  Analiza możliwości uzyskania dofinansowania

 • PODPISANIE UMOWY

  Gwarancja uzyskania dofinansowania

 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

  Wniosek, biznesplan, załączniki

 • ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

  Wniosek o pierwszą i drugą ratę premii

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry