fbpx

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dofinansowanie (bezzwrotna premia) dla rolników na rozpoczęcie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

Wysokość dotacji:
150 000 zł - 250 000 zł

NABÓR WNIOSKÓW: LISTOPAD 2021 r.

Z naszą pomocą uzyskasz dofinansowanie. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje !

tel. 726 230 778

Wysokość dofinansowania

 

Pomoc przyznaje się w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, i tak:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje tylko samozatrudnienie i nie będzie utworzone dodatkowe stanowisko pracy,
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie jednego miejsca prac,
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje poza samozatrudnieniem utworzenie dwóch miejsc pracy.

Dofinansowanie można otrzymać również na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczonej w KRUS. W takim przypadku o dotację można się ubiegać deklarując utworzenie przynajmniej jednego stanowiska pracy w pełnym wymiarze oraz rozszerzając działalność o nowy kod PKD. Pozostałe kryteria ubiegania się o dotację są takie jak w przypadku podejmowania działalności.

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 

Dofinansowanie z ARiMR może otrzymać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto aby złożyć wniosek trzeba spełnić niżej wymienione warunki:

1.    Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

2.  Do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznana została jednolita płatność obszarowa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

 

 

Na co można przeznaczyć premię ?

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe i wydatki takie powinny stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy. Do wydatków tych zaliczamy: inwestycje budowlane, zakup maszyn, urządzeń, wyposażania i środków transportu bezpośrednio związanych z planowaną działalnością gospodarczą.

 

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia. Operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości mogą być realizowane jeśli miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

 

 

Jak wypłacana jest premia ?

 

Premia wypłacana jest w dwóch ratach, i tak:

 • I rata – w wysokości 80% premii, wypłacana z góry, po spełnieniu przez beneficjenta warunków wydania decyzja. Termin złożenia wniosku i płatność I raty to 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu

 

OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU

KONSULTACJE WSTĘPNE SĄ BEZPŁATNE !
W ich trakcie weryfikujemy możliwość otrzymania dofinansowania oraz jego wysokość

W ramach usługi przygotujemy dla Ciebie:

 • Wniosek
 • Biznesplan
 • Załączniki
 • Wnioski o płatność

ETAPY REALIZACJI USŁUGI PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

 • BEZPŁATNE KONSULTACJE

  Analiza możliwości uzyskania dofinansowania

 • PODPISANIE UMOWY Z KLIENTEM

  W umowie gwarantujemy uzyskanie dofinansowania

 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

  Przygotowanie przez naszą firmę wniosku, biznesplanu, załączników oraz złożenie dokumentów do ARiMR

 • PŁATNOŚĆ I RATY WYNAGRODZENIA ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

  Płatność wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 • OTRZYMANIE PRZEZ KLIENTA DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA

  Decyzja z ARiMR o przyznaniu dofinansowania

 • PŁATNOŚĆ II RATY WYNAGRODZENIA ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

  Płatność wynagrodzenia za otrzymanie dofinansowania

 • PRZYGOTOWANIE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ WNIOSKÓW O WYPŁATĘ PREMII

  Przygotowanie wniosku o wypłatę I i II transzy dotacji

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry