fbpx

Pożyczka na rozwój firmy

Pożyczka Rozwojowa

 

W tym zakresie projekt realizuje np.  Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu pn. Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy Województwa Lubuskiego, jest finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa lubuskiego. Wsparcie w ramach tego projektu jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. lubuskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek.

 

Informacje dotyczące przykładowej pożyczki (Mała Pożyczka Rozwojowa):

 • Kwota pożyczki do 500 000,00 zł
 • Okres karencji do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie od 0,2% dla inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy i od 0,5% z przeznaczeniem na pozostałe inwestycje
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 60 miesięcy

Celem pożyczki jest finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.

(aktualizacja na dzień 09.10.2020 r.)

 

 

Pożyczka Inwestycyjna

 

Przykładem tutaj jest projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Informacje dotyczące przykładowej pożyczki (Pożyczka Inwestycyjna)

 • Kwota pożyczki do 2.000.000,00 zł,
 • Okres spłaty do 120 miesięcy,
 • Okres karencji do 12 miesięcy,
 • Oprocentowanie od 0,2% dla inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy i od 0,5% z przeznaczeniem na pozostałe inwestycje,
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział lub siedzibę na terenie woj. lubuskiego,
 • Brak innych opłat i prowizji

Celem pożyczki jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów. 

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.

(aktualizacja na dzień 09.10.2020 r.)

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry