fbpx

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Przykładowym projekt to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego na podstawie. Celem tego projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

 

Pożyczki jest przeznaczona dla osób, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego oraz które są:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego lub
 • zarejestrowanym bezrobotnym lub
 • poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej.

 

Jeżeli prowadzenie działalności planowane jest w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

Informacje dotyczące przykładowej pożyczki (Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – pożyczka na założenie działalności gospodarczej):

 • Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 103 378,60 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia),
 • Oprocentowanie stałe: 0,1 stopy redyskonta weksli NBP -dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla poszukujących pacy opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP- dla pozostałych osób,
 • Okres spłaty: do 7 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
 • Zabezpieczenie: Weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie,
 • W ramach pożyczki możesz finansować: zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności, zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności, koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności. Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

 

Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na przejęcie działalności gospodarczej lub zakup od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny, a także na zakup od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.


(aktualizacja na dzień 09.10.2020 r.)

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z naszą Polityką prywatności

  Adres

  ul. Łukasiewicza 1A


  66-100 Sulechów

  Kontakt

  Social media

  Prawa autorskie © 2020
  Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

  Przewiń do góry