fbpx

Follow these steps, you’ll be able to meet the cuban brides of your dreams. While some of these practices with russian girls are normal, others are more troubling.

Dotacje
Preferencyjne pożyczki
Biznesplany

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” oferuje swoje usługi klientom z całej Polski. Pomagamy w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek). Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze oraz rozliczenie dotacji. Ofertę kierujemy również do rolników. Przeprowadzimy przez procedurę uzyskania pomocy finansowej z ARiMR na rozwój gospodarstwa rolnego oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Przygotujemy dla Ciebie wniosek i pozostałą dokumentację aplikacyjną oraz rozliczymy dofinansowanie. Zajmujemy się również koordynacją projektów unijnych, przygotowaniem biznesplanów oraz służymy pomocą w zakresie konsultacji biznesowych. http://topkasynoonline.com/review/fezbet   

Misja i cele fundacji

  • Działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych,
  • Wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością,
  • Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konsultacje,
  • Promocja wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów, szkoleń i konsultacje,
  • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu. W tym zakresie wspieramy wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych,
  • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.  Wspieramy wszelkie form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
  • Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży. Działalność w tym zakresie prowadzona jest w obszarach: kultury, nauki, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
Artur Zwiech - Prezes Zarządu

Artur Zwiech

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania. Wiele lat pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, gdzie zajmował stanowisko związane z kontrolą i audytem gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych, audytu i kontroli finansowej oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional®). Od stycznia 2019 r. kieruje Fundacją Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe oraz działalność związaną z usługami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Aneta Sakowska

Wiceprezes Zarządu

Studiuje Psychologię w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W fundacji jest odpowiedzialna za działalność prowadzoną pod marką Meblowy Zakamarek, związaną z usługami stylizacji mebli, organizowaniem warsztatów decoupage oraz imprez dla osób zainteresowanych stylizacją i ozdabianiem drewna. To właśnie Aneta jest autorem tych wszystkich pięknych komód, witryn i ozdób, które możecie zobaczyć na fanpage Meblowego Zakamarka. Ponadto zajmuje się obsługą wniosków o dofinansowania w formie dotacji i pożyczek dla klientów fundacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2019 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji w 2019 r
 Statut fundacji 

Adres

ul. Łukasiewicza 1A


66-100 Sulechów

Kontakt

Social media

Prawa autorskie © 2020
Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

Przewiń do góry