Program Moje Ciepło

Przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek w Programie Moje Ciepło
Pozyskamy dla ciebie nawet 21 tys. zł
Bezpłatne konsultacje wstępne !

Dajemy pisemną gwarancję uzyskania dotacji!

Załatwisz z nami wszystko nie wychodząc z domu!

Jeśli jesteś właścicielem nowego budynku jednorodzinnego i zamontowałeś w nim pompę ciepłą lub planujesz to zrobić, to możesz uzyskać na ten cel nawet 21 tys. zł. w ramach Programu Moje Ciepło.

Możesz sam wnioskować o zwrot poniesionych kosztów lub zlecić pozyskanie dotacji profesjonalistom i dzięki temu uniknąć wielu korekt wniosku oraz skrócić czas oczekiwania na wypłatę środków nawet o kilka miesięcy. Zadzwoń więc do nas, a nasz konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Zawieramy z każdym naszym klientem umowę, w której dajemy gwarancję wypłaty środków. Gdybyś nie otrzymał środków, zwrócimy Ci zapłacone nam wynagrodzenie.

Wypełnimy i złożymy za Ciebie wniosek w programie Moje Ciepło
Pozyskamy dla Ciebie nawet 21 tys. zł

 

Bezpłatne konsultacje wstępne !

Zadzwoń do nas !

 

Kliknij w numer tel.

 +48 667 677 336

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zakup / montaż gruntowej pompy ciepła

30-45% poniesionych kosztów

do 21 tys. zł dotacji

Zakup / montaż pompy ciepła typu powietrze / woda

30-45% poniesionych kosztów

do 7 tys. zł dotacji

Zakup / montaż pompy ciepła powietrze / powietrze

30-45% poniesionych kosztów

do 7 tys. zł dotacji

Kto może wnioskować ?

Beneficjenci programu

aBeneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok).

Zadzwoń do nas !

 

Kliknij w numer tel.

 +48 667 677 336

Wymagania techniczne:

Gruntowa pompa ciepła

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Pompa ciepła typu powietrze/woda

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Usługa kompleksowej obsługi wniosku

Przygotowanie i złożenie wniosku

Usługa obejmuje konsultacje, przygotowanie wniosku, wymaganych załączników oraz wysłanie wniosku elektronicznie do WFOŚiGW

690 zł

Pomocne linki

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.