Fundacja Inicjatyw

Jestem Przedsiębiorczy

Dofinansowania

Preferencyjne pożyczki

Biznesplany

Pomoc przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym – dotacje, dofinansowania, preferencyjne pożyczki, coaching oraz mentoring kryzysowo-rozwojowy

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” oferuje swoje usługi klientom z całej Polski. Pomagamy w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (w formie preferencyjnych pożyczek). Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło. Przeprowadzimy przez procedurę uzyskania dofinansowania na rozwój firmy z ARiMR, w tym modernizację gospodarstwa oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Przygotujemy dla Ciebie wniosek i pozostałą dokumentację aplikacyjną. Zajmiemy się również koordynacją projektów unijnych, przygotowaniem biznesplanów oraz służymy
wsparciem w zakresie konsultacji biznesowych.

Na co można wydać dotacje?

Dofinansowania w ramach pożyczek unijnych można przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu oraz drobnego wyposażenia.

Jeśli prowadzisz już działalność gospodarczą możesz rónież starać się o pożyczki UE na rozówj już dywersyfikację branż. Oprocentowanie takich poożyczek waha się od 0% do 4% (czyli obecnie kilka a nawet kilkanaście razy mniej niż w przypadku pożyczek bankowych).

Fundacja prowadzi również działalność w ramach niżej wymienionych marek

Petronella

Biżuteria Artystyczna – wyrób autorskiej biżuteri z kamieni naturalnych

Planeta Młodych Talentów

warsztaty dla dzieci: artystyczne, programowania, robotyki, umiejętności społecznych i emocji

Meblowy Zakamarek

stylizacja mebli

Misja i cele fundacji

  • Działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych,
  • Wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością,
  • Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konsultacje,
  • Promocja wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów, szkoleń i konsultacje,
  •  Świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu. W tym zakresie wspieramy wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych,
  • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.  Wspieramy wszelkie form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
  • Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży. Działalność w tym zakresie prowadzona jest w obszarach: kultury, nauki, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
Nasz Zespół

Profesjonalnie poprowadzimy Twoje sprawy.

Artur Zwiech

Artur Zwiech

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magisterskie na Wydziale Zarządzania. Ukończył ponadto studia podyplomowe  MBA oraz Psychologię Uzależnień. Posiada certyfikat Konsultanta Kryzysowego. Wiele lat pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, gdzie zajmował stanowisko związane z kontrolą i audytem gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych, audytu i kontroli finansowej oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional®). Od stycznia 2019 r. kieruje Fundacją Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe oraz działalność związaną z usługami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Aneta Sakowska

Aneta Sakowska

Wiceprezes Zarządu

Studiuje Psychologię w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W fundacji jest odpowiedzialna za działalność prowadzoną pod marką Meblowy Zakamarek, związaną z usługami stylizacji mebli, organizowaniem warsztatów decoupage oraz imprez dla osób zainteresowanych stylizacją i ozdabianiem drewna. To właśnie Aneta jest autorem tych wszystkich pięknych komód, witryn i ozdób, które możecie zobaczyć na fanpage Meblowego Zakamarka. Ponadto zajmuje się obsługą wniosków o dofinansowania w formie dotacji i pożyczek dla klientów fundacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2019 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Statut fundacji

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.