fbpx

Dofinansowania

Preferencyjne pożyczki

Biznesplany

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” oferuje swoje usługi klientom z całej Polski. Pomagamy w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek). Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze oraz rozliczenie dotacji. Ofertę kierujemy również do rolników. Przeprowadzimy przez procedurę uzyskania pomocy z ARiMR na rozwój gospodarstwa rolnego oraz pozarolniczą działalność gospodarczą.  Przygotujemy dla Ciebie wniosek i pozostałą dokumentację aplikacyjną oraz rozliczymy dofinansowanie. Zajmujemy się również koordynacją projektów unijnych, przygotowaniem biznesplanów oraz służymy pomocą w zakresie konsultacji biznesowych.

Fundacja prowadzi również działalność w ramach niżej wymienionych marek

Misja i cele fundacji

  • Działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych,
  • Wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością,
  • Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konsultacje,
  • Promocja wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów, szkoleń i konsultacje,
  •  Świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu. W tym zakresie wspieramy wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych,
  • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.  Wspieramy wszelkie form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
  • Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży. Działalność w tym zakresie prowadzona jest w obszarach: kultury, nauki, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
Artur Zwiech - Prezes Zarządu

Artur Zwiech

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania. Wiele lat pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, gdzie zajmował stanowisko związane z kontrolą i audytem gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych, audytu i kontroli finansowej oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional®). Od stycznia 2019 r. kieruje Fundacją Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe oraz działalność związaną z usługami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Aneta Sakowska

Wiceprezes Zarządu

Studiuje Psychologię w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W fundacji jest odpowiedzialna za działalność prowadzoną pod marką Meblowy Zakamarek, związaną z usługami stylizacji mebli, organizowaniem warsztatów decoupage oraz imprez dla osób zainteresowanych stylizacją i ozdabianiem drewna. To właśnie Aneta jest autorem tych wszystkich pięknych komód, witryn i ozdób, które możecie zobaczyć na fanpage Meblowego Zakamarka. Ponadto zajmuje się obsługą wniosków o dofinansowania w formie dotacji i pożyczek dla klientów fundacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2019 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

 Statut fundacji 

Adres

ul. Łukasiewicza 1A


66-100 Sulechów

Kontakt

Social media

Prawa autorskie © 2020
Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”.

Przewiń do góry