Fundacja Inicjatyw

Jestem Przedsiębiorczy

Coaching i mentoring

Konsultacje biznesowe

Poradnictwo zawodowe

Rozwój osobisty

Zbuduj z nami swoją markę osobistą! Osiągaj realne, ambitne i adekwatne cele!

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” oferuje swoje usługi klientom z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu osoby, które:

 • szukają wsparcia w planowaniu i realizacji nowych celów;
 • chcą zmienić swoje życie zawodowe;
 • planują założyć lub prowadzą fundacje i potrzebują pomocy w organizacji jej działania;
 • są w okresie kryzysu przełomu połowy życia;
 • doświadczają kryzysu psychicznego;
 • planują zrezygnować z pracy na etacie i rozpocząć prowadzenie własnego biznesu;
 • borykają się z problemem uzależnienie lub współuzależnienia.

Jako fundacja wspieramy również działania proekologiczne i mające na celu ochronę środowiska. W ramach tej działalności oferujemy klientom pomoc w zdobyciu dofinansowania na inwestycje termomodernizacyjne w swoich domach (np. wymianę starego pieca węglowego, instalację pomp ciepła, ocieplenie, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej). Pomoc taką realizujemt także poprzez współpracę z kilkoma gminami w woj. lubuskim).

Fundacja prowadzi również działalność w ramach marki:

Planeta Młodych Talentów

Prowadzimy warsztaty i zajęcie edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, treningi umiejętności społecznych, organizujemy półkolonie oraz urodziny tematyczne,

Misja i cele statutowe fundacji:

 • Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży. Działalność w tym zakresie prowadzona jest w obszarach: kultury, nauki, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
 • Działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych,
 • Wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością,
 • Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konsultacje,
 • Promocja wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów, szkoleń i konsultacje,
 • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu. W tym zakresie wspieramy wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych,
 • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.  Wspieramy wszelkie form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
Nasz Zespół

Profesjonalnie poprowadzimy Twoje sprawy.

Artur Zwiech

Artur Zwiech

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magisterskie na Wydziale Zarządzania. Ukończył ponadto studia podyplomowe:  MBA, Psychologię Uzależnień oraz Terapię uzależnień i współuzależnienia. Obecnie studiuje na drugim kierunku magisterskim – Psychologię oraz w ramach studiów podyplomowych – Psychotraumatologię. Posiada certyfikat konsultanta kryzysowego. Jest coachem i mentorem kryzysowym, coachem kariery, trenenerem oraz terapeutą w zakresie uzależnień i współuzależniania.

Posiada również certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional®).

Od stycznia 2019 r. kieruje Fundacją Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Aneta Sakowska

Aneta Sakowska

Wiceprezes Zarządu

Studiuje Psychologię w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W fundacji jest odpowiedzialna za działalność prowadzoną pod marką Planeta Młodych Talentów. To Aneta jest pomysłodawczynią Planety,  miejsca gdzie dzieci odkrywają nowe i rozwijają już posiadane umiejętności, budują relacje z rówieśnikami, ale przede wszystkim świetnie się bawią.

Jest arteterapeutką, trenerką TUS, animatorką i pasjonatką oraz autorką różnych form wspierania rozwoju dzieci.

Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Wiceprezes fundacji.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2019 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Statut fundacji

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.