Fundacja Inicjatyw

Jestem Przedsiębiorczy

Dofinansowania

Preferencyjne pożyczki

Biznesplany

Pomoc przedsiębiorcom i rolnikom – dotacje, dofinansowania, programy rządowe

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” oferuje swoje usługi klientom z całej Polski. Pomagamy w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (w formie preferencyjnych pożyczek). Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze oraz rozliczenie dotacji. Przeprowadzimy przez procedurę uzyskania dofinansowania na rozwój firmy z ARiMR, w tym modernizację gospodarstwa oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Przygotujemy dla Ciebie wniosek i pozostałą dokumentację aplikacyjną. Zajmiemy się również koordynacją projektów unijnych, przygotowaniem biznesplanów oraz służymy
wsparciem w zakresie konsultacji biznesowych.

Dotacje dla rolników i nowych przedsiębiorców

Właściciele otrzymają pomoc skupioną na restrukturyzacji gospodarstwa lub dofinansowania na otwarcie firmy rolniczej lub innej. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiednich dokumentów, jeśli zatem nie wiesz, jak je przygotować, to służymy pomocą.

Na co można wydać dotacje?

Dofinansowania dla nowych firm można przeznaczyć na zakup sprzętu związanego z rozpoczęciem biznesu. Z kolei resztę środków można wydać na dalsze koszty powstałe w wyniku otworzenia miejsca pracy. Mogą to być pojazdy, urządzenia i inne tego typu przedmioty związane z charakterem branży prowadzonego zakładu.

Wsparcie dla przedsiębiorców związane jest też z potrzebami powstałymi już po otworzeniu spółki. Pomoc dla nowych biznesów traktuje również wszelkie środki na rozpoczęcie działalności, które można wydać na dalszy rozwój i działania. Można je też zagospodarować w działania, które mogą pomóc w utrzymaniu spółki na rynku. Pozostałe fundusze mogą być przeznaczone na ubezpieczenia oraz inne bieżące wydatki.

Fundacja prowadzi również działalność w ramach niżej wymienionych marek

Petronella

Biżuteria Artystyczna – wyrób autorskiej biżuteri z kamieni naturalnych

Planeta Młodych Talentów

warsztaty dla dzieci: artystyczne, programowania, robotyki, umiejętności społecznych i emocji

Meblowy Zakamarek

stylizacja mebli

As a lifelong fan of this privilege I am admittedly biased. Since the revolutionary classic first pellicle, Fox/hollywood have made 4 sequels all of which I have thoroughly enjoyed/ still critiqued. A completed continuation hasn't been made imo and may never be, but I can say this new pellicle has the closest effectual waste ambience/uncertainty to the first pellicle and that warrants vast approbation applause.

I was incredulous with a few things judging by the trailer but seeing the ultimate fruits I can say that no body the science of reasoning holes in the mismatch of Pred vs booty , the pellicle is executed quite well. The settings are phenomenal and magnify the overall fruits. Dan Trachtenberg has a zealous eye for depict as seen in 10 cloverfield narrow passage or way and shows it once again. The style of dress contrive captures a completely different timeframe awesomely as well as shows a new more prehistoric predator that might be the coolest visually yet. Melody and unmutilated is brittle and potent and adds so much. The deed is unprotected bones but for the record it has to be as far as words immediately preceding or following.

It's a humiliation that this had to be only streaming on fmovies it should have been in theater. The prospect is chimerical. But regardless it's a astonishing turn back to roots as far as the back to basics setting and uncertainty aspects. It's another welcome continuation and should be seen by any predator fan or activity fan.

Set in 1719 in The Vast Arctic Plains, Naru (Amber Midthunder) is a young Comanche woman who while practised as a healer has aspirations of being a huntsman like her brother Taabe (Dakota Beavers). When Naru sees what she thinks is the "thunderbird" in the sky, she takes this as a mark she is fitted to justify herself a huntsman. As she joins a clump guide by her brother set on taking down a vast eminence king of beasts, they soon come across a being more full of risk than they've encountered before.

Booty marks the first Predator movie made and released since Disney bought Fox and the first ingress in the line since the underperformance of 2018's The Predator. The pellicle began disentanglement under the laboring inscription of Skulls when boss Dan Trachtenberg and screenwriter Patrick Aison approached line husbandman John Davis with the at the head general or abstract notion that would become Booty. Trachtenberg hasn't directed a lineament pellicle his breakout hit in 2016's 10 Cloverfield Narrow passage or way with a call over of projects he's been attached to either instigating on without him or getting cancelled with Trachtenberg's largely being on TV. Booty marks both a welcome turn back for Trachtenberg as well as the Predator privilege as it's probably the best ingress we've had since the first one.

Much like foregoing films Predator and Predator 2 which took established pellicle staples such as commando and cop movies and turned them on their head-piece with the inclusion of an foreign evidence of victory huntsman, Booty takes a set of characters in its Comanche natives who could've easily sustained their own movie self-directing of The Predator and make for an winning mashup with the established marvel much as they did with the characters in the first and second films. Amber Midthunder is our guide Naru and she's really useful in the pellicle as she's open in the contend scenes but also is very virid which helps put up to sale the rougher cutting side to the contend scenes which hold some of the clumsiness you'd await from such skirmishes. The other actors are hard performers and loan themselves to some entertaining and very barbarian sequences in the pellicle, including a following in the third act which had a accurate nod to the ending of Predator 2. The Predator contrive is really uncommon featuring a cruder reading of the casque that more resembles a cranium than the one we're used to and it works in words immediately preceding or following. We also get a hard dog mark in Sarii who's fair much a co-guide in the pellicle and they're every bit the mark you'd await from a human doer.

Misja i cele fundacji

  • Działalność w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, ukierunkowana na promocję inicjatyw gospodarczych,
  • Wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa związanego z samozatrudnieniem i przedsiębiorczością,
  • Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konsultacje,
  • Promocja wykorzystania audytu wewnętrznego, jako środka profesjonalnego zarządzania instytucją publiczną i prywatną, poprzez m.in. organizacje kursów, szkoleń i konsultacje,
  •  Świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu. W tym zakresie wspieramy wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych,
  • Świadczenie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu.  Wspieramy wszelkie form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
  • Wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego (w tym ukierunkowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego), w szczególności dzieci i młodzieży. Działalność w tym zakresie prowadzona jest w obszarach: kultury, nauki, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
Nasz Zespół

Profesjonalnie poprowadzimy Twoje sprawy.

Artur Zwiech

Artur Zwiech

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magisterskie na Wydziale Zarządzania. Ukończył ponadto studia podyplomowe  MBA oraz Psychologię Uzależnień. Posiada certyfikat Konsultanta Kryzysowego. Wiele lat pracował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, gdzie zajmował stanowisko związane z kontrolą i audytem gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych. Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych, audytu i kontroli finansowej oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi. Posiada certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional®). Od stycznia 2019 r. kieruje Fundacją Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, gdzie jest odpowiedzialny za zarządzanie finansowe oraz działalność związaną z usługami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Aneta Sakowska

Aneta Sakowska

Wiceprezes Zarządu

Studiuje Psychologię w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W fundacji jest odpowiedzialna za działalność prowadzoną pod marką Meblowy Zakamarek, związaną z usługami stylizacji mebli, organizowaniem warsztatów decoupage oraz imprez dla osób zainteresowanych stylizacją i ozdabianiem drewna. To właśnie Aneta jest autorem tych wszystkich pięknych komód, witryn i ozdób, które możecie zobaczyć na fanpage Meblowego Zakamarka. Ponadto zajmuje się obsługą wniosków o dofinansowania w formie dotacji i pożyczek dla klientów fundacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2020 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2019 r. oraz uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

Statut fundacji