Coaching Mentoring

Poradnictwo Zawodowe

Poradnictwo Rozwojowe

Artur Zwiech 

Coach, Terapeuta, Trener, Mentor

O mnie

Jestem konsultantem kryzysowym (certyfikacja Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu), coachem/mentorem kryzysowo (szkolenie IPTK), coachem kariery (ukończyłem Szkołę Coachów Grupy Set), terapeutą i konsultantem ds. uzależnień i współuzależnienia oraz przedsiębiorcą zarządzającym firmą doradczą oraz fundacją. Pomaganiem zajmuję się od wielu lat i myślę, że poza ukończeniem kilku kierunków studiów i licznych szkoleń umiejętność w wspieraniu ludzi ułatwia mi fakt, że kiedyś sam będąc w kryzysie wiedziałem do jakich profesjonalistów zgłosić się po profesjonalną pomoc i tym samym umiałem sobie pomóc … wydaje się, że z niezłym skutkiem 🙂

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku ekonomicznym (UE w Katowicach) trzy kierunki  studiów podyplomowych – Terapię uzależnień oraz współuzależniania (WSNS w Lublinie), Psychologię uzależnień (Collegium Humanum) oraz EMBA (Excecutive Master of Business Administration – Collegium Humanum). Żeby zgłębić jeszcze bardziej wiedzę dotyczącą zachowań i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie studiuję obecnie Psychologię (jednolite studia magisterskie) oraz Psychotraumatologię (studia podyplomowe) – Collegium Humanum.
Brałem również udział w licznych szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, coachingu, mentoringu oraz doradztwa biznesowego.

Jestem właścicielem firmy doradczej Finangro Sp. z o.o. oraz fundatorem i prezesem Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, której jedną z misji jest reintegracja oraz szeroko rozumiana pomoc osobom będącym w kryzysie oraz narażonym na wykluczenie społeczne i zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych.

Swoją ofertę kieruję do osób, których obecna droga zawodowa okazała się niesatysfakcjonująca lub borykają się z problemem wypalenia zawodowego. W takim przypadku coaching łączę często z mentoringiem oraz elementami doradztwa zawodowego i biznesowego. Dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych mam specjalną ofertę sesji terapeutycznych z elementami revovery coachingu popularnego w USA już od lat 90-tych, a w Polsce coraz częściej (jednak wg mnie stanowczo za rzadko) wprowadzanego jako formę wsparcia w proces zdrowienia. Metoda ta  jest uzupełnieniem działań psychoterapeutycznych i skupia się na budowaniu nowych, realnych celów oraz towarzyszeniu klientowi podczas drogi ich realizacji.

Jako konsultant kryzysowy służę pierwszą pomocą psychologiczną osobom dotkniętym ostrym lub chronicznym kryzysem, a jako coach i mentor kryzowo pomagam wykorzystać zasoby tkwiące w człowieku i jego otoczeniu do budowanie nowej perspektywy i rozwoju w różnych dziedzinach życia.W ramach działań coachingowych, mentoringowych, terpeutycznych, trenerskich oraz związanych z reintegracją społeczną i zawodową przepracowałem z wieloma osobami blisko 2500 godzin.

Zapraszam również na moją osobistą stronę internetową

Jaką pomoc i wsparcie oferujemy?

Poradnictwo zawodowe

W ramach poradnictwa skupiamy się na dialogu motywacyjnym, aby klient sam w sobie odkrywał pokłady wiedzy i umiejętności oraz zaangażował się w proces, miał poczucie upodmiotowienia i zrozumienia oraz był otwarty na pomoc. Ponadto wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i metody w celu jak najlepszej diagnozy: preferencji, wartości, typu osobowości, umiejętności, mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz talentów. Prowadzone poradnictwo będzie charakteryzować się odejściem od stylu klasycznego, w którym nacisk kładzie się na linearność (droga awansu zawodowego w jednej firmie) i bazuje się tylko na doświadczeniu i wiedzy uczestnika. Skupimy się na kliencie, który wykonuje zadania odpowiadające fazie jego rozwoju oraz aktualnej sytuacji i ukierunkowujemy go tak, aby zobaczył aspekty kariery takie jak: mobilność, elastyczność, nielinearność, nieprzewidywalność i zmienność rynku pracy.

Coaching kariery

Coaching kariery ma na celu wsparcie klienta w rozwoju kariery zawodowej. Jest to proces, który pomaga osiągać cele oraz satysfakcję z pracy. Może dotyczyć aspektów związnaych ze zmianą miejsca pracy, wytyczania sobie nowych, ambitnych, realnych i adekwatnych celów zawodowych oraz wypracowania metod skuteczniejszego ich osiągania przy zachowaniu work – life balance. Sesje coachingowe są również świenym narzędziem w przypadku wypalenia zawodowego, czy rezygnacji z pracy na etacie i otwierania swojego biznesu. 

Recovery coaching/mentoring

Recovery coachingu (praca z osobami uzależnionymi), pomaga się odbudować, zregenerować i wyjść z kryzysu. Z powodzeniem, od wielu lat jest stosowany w rozwoju potencjału osoby, a także uczy jak pełniej skorzystać z wewnętrznych zasobów i uchronić się przed niepowodzeniami w przyszłości. Jeśli chodzi o zastosowanie tej metody to jest ona skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, seksu, jak
również do hazardzistów, osób współuzależnionych, czy każdej innej postaci uzależnienia. Recovery coaching ma zastosowanie na praktycznie każdym etapie procesu zdrowienia. W odróżnieniu od terapii nie polega na przepracowywaniu trudnych doświadczeń, nie pokazuje dróg wyjścia z nałogu czy walki z nawrotami, ale pomaga wyznaczać nowe cele i opracować drogi ich realizacji. Terapia i praca ze specjalistą psychoterapii uzależnień traktowane są jako główne i nieodzowne elementy rehabilitacji osoby uzależnionej, a recovery coaching jest ich uzupełnieniem w procesie zdrowienia. Odkrycie życiowych celów, nowych wartości, zaplanowanie konkretnych działań, urzeczywistnienie ich i monitorowanie, to skuteczny sposób na stworzenie dla siebie nowej perspektywy. Dzięki spotkaniom coachingowym klient buduje solidne fundamenty do wyjścia z nałogu i wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Działania coachingowe mają na celu wyznaczenie przez klienta realnego celu.

Jeśli jesteś osobą:

  • doświadczającą kryzysu chronicznego lub ostrego
  • „wypaloną” zawodowo
  • borykającą się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia
  • będącą w okresie przełomu połowy życia
  • chcącą zmianić swoje życie zawodowe, a może otworzyć własny biznes
  • niezadowoloną z życia osobistego, związku, relacji z innymi osobami
  • szukającą w sobie zasobów i mocnych stron

to z dużym prawdopodobieństwem dobrze trafiłaś, dobrze trafiłeś.

Zapraszam na sesje w gabinecie (Sulechów, woj. lubuskie) lub online.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.