Poradnictwo zawodowe
Coaching/mentoring

Nazywam się Artur Zwiech. Ukończyłem studia ekonomiczne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz podyplomowe studia EMBA, Psychologię Uzależnień oraz liczne szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu oraz sytuacji kryzysowych. Jako założyciel i prezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” oraz firmy Finangro Sp. z o.o. posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów biznesowych. Od kilku lat pomagam również ludziom w odkrywaniu w sobie talentów, nowych możliwości i osiąganiu zakładanych, realnych celów, w tym biznesowych. Szczególną grupą do jakiej kieruję swoje usługi są osoby w kryzysie oraz borykające się z problemem uzależnień.

Oferujemy następujące usługi:

Poradnictwo zawodowe

W ramach poradnictwa skupiamy się na:

  • dialogu motywacyjnym, aby klient sam w sobie odkrywał pokłady wiedzy i umiejętności oraz zaangażował się w proces, miał poczucie upodmiotowienia i zrozumienia oraz był otwarty na pomoc;
  • wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod w celu jak najlepszej diagnozy: preferencji, wartości, typu osobowości, umiejętności, mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz talentów. Prowadzone poradnictwo będzie charakteryzować się odejściem od stylu klasycznego, w którym nacisk kładzie się na linearność (droga awansu zawodowego w jednej firmie) i bazuje się tylko na doświadczeniu i wiedzy uczestnika. Skupimy się na kliencie, który wykonuje zadania odpowiadające fazie jego rozwoju oraz aktualnej sytuacji i ukierunkowujemy go tak, aby zobaczył aspekty kariery takie jak: mobilność, elastyczność, nielinearność, nieprzewidywalność i zmienność rynku pracy.

Coaching kariery

Coaching kariery ma na celu wsparcie klienta w rozwoju kariery zawodowej. Jestto proces, który pomaga osiągać cele oraz satysfakcję z pracy. Może dotyczyć znalezienialepszej pracy, wytyczania sobie nowych, „zdrowych” celów zawodowych i wypracowania metod skuteczniejszego ich osiągania przy zachowaniu work – life balance.

Recovery coaching/mentoring

Recovery coachingu (praca z osobami uzależnionymi), pomaga się odbudować, zregenerować i wyjść z kryzysu. Z powodzeniem, od wielu lat jest stosowany w rozwoju potencjału osoby, a także uczy jak pełniej skorzystać z wewnętrznych zasobów i uchronić się przed niepowodzeniami w przyszłości. Jeśli chodzi o zastosowanie tej metody to jest ona skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, seksu, jak
również do hazardzistów, osób współuzależnionych, czy każdej innej postaci uzależnienia. Recovery coaching ma zastosowanie na praktycznie każdym etapie procesu zdrowienia. W odróżnieniu od terapii nie polega na przepracowywaniu trudnych doświadczeń, nie pokazuje dróg wyjścia z nałogu czy walki z nawrotami, ale pomaga wyznaczać nowe cele i opracować drogi ich realizacji. Terapia i praca ze specjalistą psychoterapii uzależnień traktowane są jako główne i nieodzowne elementy rehabilitacji osoby uzależnionej, a recovery coaching jest ich uzupełnieniem w procesie zdrowienia. Odkrycie życiowych celów, nowych wartości, zaplanowanie konkretnych działań, urzeczywistnienie ich i monitorowanie, to skuteczny sposób na stworzenie dla siebie nowej perspektywy. Dzięki spotkaniom coachingowym klient buduje solidne fundamenty do wyjścia z nałogu i wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Działania coachingowe mają na celu wyznaczenie przez klienta realnego celu.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.