Przygotujemy dla Ciebie wniosek oraz rozliczymy dotację w programie Czyste Powietrze

O dofinansowanie może się ubiegać osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Nie można ubiegać się o dofinansowanie jeśli w budynku powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej.

UWAGA! Dla wniosków złożonych od 15.07.2022 r. możliwość prefinansowania wydatków !

Przygotujemy i złożymy za ciebie wniosek w Programie Czyste Powietrze

Pozyskamy dla Ciebie nawet 79 tys. zł

Bezpłatne konsultacje wstępne !

Pisemna gwarancja przyznania dotacji !

PRZYGOTOWANE WNIOSKI

PRZYGOTOWANE ROZLICZENIA

NA CO MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Zakup / montaż nowego źródła ciepła

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

Ocieplenie budynku

Wymianę okien, drzwi i bram garażowych

Zakup / montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

Zakup / montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Dofinansowanie ocieplenia budynku oraz zakupu i montażu okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, jest możliwe jeśli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy miało miejsce przed 31.12.2013 r.

Ważne! Możliwe jest dofinansowanie inwestycji rozpoczętych oraz już zakończonych, jednakże w takim przypadku pomiędzy datą wystawienia faktury, a dniem złożenia wniosku nie może minąć więcej niż 6 miesięcy.

Źródło ciepła jakie można zakupić w ramach dofinansowania:

 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownia gazowa z przyłączem
 • Pompa ciepła powietrze/woda
 • Pompa ciepła gruntowa
 • Kocioł na pellet drzewny (w przypadku gdy budynek nie posiada przyłącza gazowego)
 • Kocioł zgazowujący drewno (w przypadku gdy budynek nie posiada przyłącza gazowego)
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 

Jak wysoką dotację możesz otrzymać ? Poniżej przedstawiamy poziomy dofinansowania

Poziom podstawowy dofinansowania

Zwrot od 30% do 45% poniesionych wydatków

Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł

Maksymalny poziom dotacji:

 • 25 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca na pompę ciepła
 • 20 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca na nowe źródło ciepła inne niż pompa powietrza
 • 10 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

POZIOM PODWYŻSZONY DOFINANSOWANIA

Zwrot od 60% do 75% poniesionych wydatków

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia

Maksymalny poziom dotacji:

 • 32 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
 • 15 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

Maksymalny poziom dotacji z prefinansowaniem:

 • 42 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
 • 25 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

  POZIOM NAJWYŻSZY DOFINANSOWANIA

  Zwrot 90% poniesionych wydatków

  Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie w najwyższym poziomie przysługuje również w przypadku posiadania ustalonego prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza, prezydenta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wydania zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
  W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Maksymalny poziom dotacji:

  • 60 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
  • 30 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • dodatkowo 9 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

  Maksymalny poziom dotacji z prefinansowaniem:

  • 70 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
  • 40 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • dodatkowo 9 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

  Dla osób, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w Programie Czyste Powietrze, oferujemy pomoc: wypełnienie wniosku (przygotowania wniosku), pilotowanie jego oceny w WFOŚiGW oraz rozliczenie dotacji. Oznacza to, że nasi pracownicy będą służyć Państwu pomocą na każdym etapie inwestycji. Konsultacje wstępne są bezpłatne. W ich trakcie sprawdzamy możliwość otrzymania dotacji oraz jej wysokość. Dopiero po dogłębnej analizie zawieramy z Państwem umowę o kompleksową obsługę wniosku. W umowie gwarantujemy wydanie pozytywnej decyzji przez WFOŚiGW.
  Obsługujemy Klientów z całej Polski !

  OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  Zakres usługi:

  • Konsultacje
  • Przygotowanie wniosku
  • Założenie profilu na Portalu Beneficjanta
  • Złożenie wniosku elektronicznie
  490 zł

  cena promocyjna do 31.08.2022 r.

  Przygotowanie wniosku 440 zł

  Zakres usługi:

  • Konsultacje
  • Przygotowanie wniosku
  • Przygotowanie protokołów odbioru
  • Przygotowanie oświadczeń
  od 290 zł

  cena promocyjna do 31.08.2022 r.

  Rozliczenie dotacji od 190 zł

  Informacje źródłowe dotyczące Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW (https://czystepowietrze.gov.pl) oraz stronach internetowych wszystkich WFOŚiGW. Z zasadami i regulaminem programu można się zapoznać m.in. TUTAJ

  Masz pytania?

  Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu.